Regulamin sklepu
&1
 
Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep-dekarski.pl prowadzony przez firmę Sklep Dekarski Beata Wrzeszczyńska , której właścicielem jest Beata Wrzeszczyńska z siedzibą ul. Czereśniowa 23, 02-457 Warszawa; NIP:522-020-07-61; REGON 016381484, nr WPISU DO EWIDENCJI 274003; zwanym dalej Sprzedającym.
Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Kupującym.
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż narzędzi dekarskich i materiałów budowlanych, zwanymi dalej 'towarami'. Klient reguluje zapłatę ceny za zamówiony towar w formie przelewów bankowych lub poprzez płatności online lub za pobraniem.
Klient dokonując zamówienia w Sklepie internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę EURODACH, która jest administratorem danych oraz wykorzystuje je do celów związanych z realizacją sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów oraz do celów marketingowych. Klient ma prawo do wglądu, uzupełnienia i dokonywania poprawek administrowanych przez EURODACH, a dotyczących jego danych.
 
 
&2
 
Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem:
- strony internetowej sklepu internetowego eurodach.pl, sklep-dekarski.pl
- telefonicznie: pod warszawskim numerem (22) 868 43 43 
- pocztą elektroniczną, e-mail: sklep@eurodach.pl 
Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji, w formularzu kontaktowym lub telefonicznie.
Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą wpływu na konto Sklepu w pełnej wysokości należności za zamówiony towar.
Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności danego towaru i wynosi od 1 do 14 dni roboczych.
Czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską wynosi do 2 dni roboczych, liczonych od momentu wysyłki zamówionego towaru.
 
 
&3
 
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, wybór innych dostępnych w sklepie towarów).
 
 
&4
 
Do każdego zamówienia wystawiona jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiona jest w chwili gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 
 
&5
 
Klient nie może anulować zamówienia, po wysłaniu przez Sklep zamówionego towaru.
 
 
&6
 
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, zmiana taka może dotyczyć towarów objętych już przyjętymi zamówieniami danego klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 
 
&7
 
Klient ma prawo do odstąpienia od umowy przez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Zwrot towarów wynikający ze skorzystania z prawa odstąpienia z prawa odstąpienia następuje staraniem i na koszt Klienta.
Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą oraz " oświadczeniem " o skorzystaniu z prawa o którym mowa w ust.1
Zwracany towar musi być przesłany w oryginalnym i kompletnym opakowaniu oraz nie może nosić śladów użytkowania ( w tym montażu ).
Sklep gwarantuje Klientowi zwrot ceny za towar. Zwrot ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu Klienta.
 
 
&8
 
Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem producenta.
Przed odebraniem przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności kuriera, czy przesyłka, opakowanie i zawartość jest w stanie nienaruszonym. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak, prosimy spisać protokół reklamacyjny. Odpowiedni formularz posiada kurier. Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera uprawnia do zgłaszania reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia przesyłki.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, jeżeli takie po stronie powstaną, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji. Warunkiem zwrotu Klientowi kosztów związanych z transportem reklamowanych towarów jest przedłożenie przez Klienta dowodu poniesienia tych kosztów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę.
Wszystkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
Towar wadliwy lub uszkodzony w transporcie zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe ( np. z powodu wyczerpania zapasów ) Sklep według decyzji Klienta zwróci mu równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 
§ 9 

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 
&9
 
Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy firmą EURODACH reprezentowaną przez Beatę Wrzeszczyńską a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
(DZ.U.2000r. Nr 22, poz.271 z późniejszymi zmianami).
 
 
&10
 
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl